Wednesday, 25 April 2012

אתה חסראני לא יכולה להפסיק לבכות היום
העולם שלי יצא דרך הדלת
היא לקחה איתה את לבי
כי אני אוהב יותר
השעות חלפו כמו שניות
כאשר הלבבות שלנו היו שני 1
שניות חלפו כמו שעות
אחרי שהיא אמרה שהיא עושה
היא תאהב אותי לנצח
לפחות זה מה שהיא אמרה
הלב שלה שייך למישהו אחר
זה מה במכתבה לקרוא
אני חי כבר לא בצבע
העולם שלי הוא שחור ולבן
אני תמיד תוהה מה היא עושה
בעודי שוכב ער בלילה
אני מקווה מחר טוב יותר
זה מה שאני מתפלל
אבל עכשיו הלב שלי נשבר
אני לא יכולה להפסיק לבכות היום

No comments:

Post a Comment